Lantbruket 

Vår gård ligger strax utanför Södra Sandby i Lunds kommun. Där driver jag och min man Alexander en dikoproduktion med ca 100 tal kor och ett 30 tal kvigor. Vi brukar ca 130 ha mark.

Våra kor går ute året runt, på sommar halvåret går de på bete och på vinterhalvåret går de hemma på gården i hagar med stora ligghallar (ett hus med tre väggar och tak) där har de även fritillgång till grovfoder.

Korna kalvar en gång om året, kalvningsperioden är från januari till mars. Kalven går sedan med sin mamma hela betesäsongen. 

Marken vi brukar har vi är beten till djuren och mark som vi odlar gräs på till våra kor.

Vi har även 20 tackor, dessa går ute hela vår och sommarsäsong för att beta. 

Josefine och Alexander Wraghe
Södra Sandby